Leta i den här bloggen

torsdag 5 maj 2011

Komponering i rabatten

Då och då hamnar jag på Odla.nu då jag letar växter och träd till våran trädgård.
Nu hittade jag värdefull information om hur man komponerar i perenn rabatten!!

Text nedan från Odla.nu
Bild Ylva01.wordpress.com


Olika roller
Perennerna kan delas in i strukturväxter, utfyllnadsväxter och marktäckande växter.

Strukturväxter Hit hör de högre perennerna som har ett tydligt upprätt växtsätt. De bästa strukturväxterna håller sin form hela säsongen, även efter blomning och ännu hellre över hela vintern. (Se nedan för förslag på bra strukturväxter) Det finns höga, fina perenner som lätt tappar sin form, exempelvis riddarsporrar som står ståtligt och upprätt tills första kraftiga sommarregnet mosar dem. Om de i god tid får ett ordentligt stöd fungerar de utmärkt som strukturväxter, där ett vackert stöd dessutom blir en del i strukturen. Strukturväxterna roll i rabatten är att skapa ett första blickfång och stå som spännande kontrast till resten av planteringen. De bildar rabattens övre skikt.

Utfyllnadsväxter Dessa perenner har inte samma tydliga struktur i växtsättet utan kan falla ut åt sidorna, bli bulliga på bredden och ha blad och stjälkar som vackert lägger sig av en blommas tyngd. Exempel är daggkåpa, alunrot, högre nävor, högre sockblommor, funkia, bräknar med mycket flera. Utfyllnadsväxternas roll i rabatten är att bilda volym och mjuka upp samt att bära strukturväxterna. De bildar rabattens mellanskikt.

Marktäckande växter De riktigt låga perennerna med ett tätt och krypande eller mattbildande växtsätt kallas marktäckande växter. För att fungera som bäst ska de helst vara extra tåliga och breda ut sig ganska snabbt. Exempel är timjan, myskmadra, ormöga, hasselört, lammöron, skugg-gröna, låga nävor, låga sockblommor med mycket flera. De marktäckande växternas roll i rabatten är att hålla borta ogräset mellan övriga perenner och att binda ihop hela härligheten. De bildar rabattens lägsta skikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar